• Post category:News
  • Post comments:0 Comments
 
Imbaasii Indooneezhiyaa Yunivarsiitii Harraambeetti!
Kitaabni Ambaasaaddara Indooneezhiyaa Mata duree “Ethiopia, Do what to Ambassador” Jedhuun barreeffame Guyyaa har’a bakka Beektoonni Yunivarsitii argamanitti Yunivarsiitii Harraambeetti eebbifame jira. Akka Hayyoonni Yunivarsiitii jedhaniiti Kitaabni kun maqaa gaarii biyya keenyaa adunyaaf beeksisuu keessatti Shoora guddaa akka taphatu himan!
Onkololeessa 20, 2014
Yuniivarsiitii Harraambee/Adaamaa/Itoophiyaa
 

Leave a Reply