• Post category:News
  • Post comments:0 Comments
Ummataaf Hojachuun nama badhaasiisa!
Abbaan Qabeenyaa Yunivarsiitii Harraambee Obbo Fayyisaa Ararssaa hojii Tajaajila hawaasaa Qarshii 12,000,000.00( Miliyoona Kudha lama) ol baasuudhaan hojjateef akka Adaamaatti 1ffaa ta’uudhaan bulchinsa magaalaa Adaamaatiin badhaafamanii jiru.
Bulchiinsii magaalaa Adaamaa har’a sagantaa beekkamtii qaamolee maalaqa isaanii baasuudhaan bu’uuraalee Misooma magaalaa Adaamaa tola oltuummaadhaan misoomsaniif qopheesse irraatti Abbaan qabeenyaa Yunivarsiitii Harraambee Obbo Fayyisaa Ararssaa qarshii mil.12 ool baasuudhaan maneen barnootaa fi bu’uuraalee misoomaa gara garaa ijaaruun hojii hojataniif akka Adaamaatti sadarkaaTokkoffaa (1ffaa) irratti ramadamuun badhaafamanii jiru.
Hagayya 14, 2014
Adaamaa

Leave a Reply